AVLOPP - ECOBOX, SOLIDO

Funderar du på ett nytt avlopp? Ungefär 10% av Sveriges hushåll har enskilda avlopp som klassas som utdömda.

Ett enskilt avlopp är de avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet, t.ex. tvåkammarbrunn. Majoriteten av de enskilda avloppen bygger på en gammaldags markbaserad teknik som inte renar avloppsvattnet tillräckligt bra, detta ökar risken för smittspridning, övergödning & syrebrist i vattendrag, sjöar och kustvatten.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller miljöbalkens olika krav, dessa krav möter du med bland annat Echotechs Ecobox, eller Premier Techs Solido SMART.

Minireningsverk är en ”paketerad” tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Anläggningarna är framtagna för en hög rening som är mätbar och verifierbar.

Detta ger fastighetsägaren en trygghet i att anläggningen verkligen gör det reningsarbete som kan förväntas. Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte håller måttet på långa vägar. Du behöver ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringssteg, alla reningsprocessens tre steg sker direkt i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för kemikaliepumpar och elektronik som riskerar att krångla. 

Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.

Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt hembesök för ecobox-konsultation!

Vi hjälper dig hela vägen!

Vi förstår att det kan kännas krångligt att byta ut avloppet, oavsett om det är hemma eller i stugan. Vi hjälper dig från konsultation till att utförandeintyget är inskickat och klart! 

  • Konsultation
  • Offert
  • Vi söker tillstånd hos kommunen
  • Installation av avloppet
  • Utförandeintyg & fotodokumentation