Välkommen till JOKAB!
Vi har våra lokaler i Östhammar, med över 70 års erfarenhet hjälper vi er med det mesta.
Markarbeten, Enskilda Avlopp, Transporter av grus, jord och sand.
Containrar, Verkstadsarbeten mm.

Tanka diesel, HVO och AdBlue hos oss!
Hos oss kan du tanka oavsett om du är företagare eller privatperson.
Kontakta oss för mer info.