Vi har lång erfarenhet av att leverera till privatpersoner och företag inom många olika brancher. Kontakta oss för priser och beställningar. 

Hos oss kan du tanka diesel, HVO och AdBlue i bilar och maskiner vid vår nya station på Verkstadsvägen eller beställa hemleverans till tankar.

DIESEL
Vi använder Preems ACP (Active Cleaning Power) diesel med eller utan inblandning av RME (Rapsmetylester).

För mer info och produktdatablad, gå till Preems Hemsida

HVO100 - 100% FOSSILFRITT
Den hydrerade vegetabiliska oljan, HVO100 är ett 100% förnybart drivmedel som fungerar i alla dieselmotorer utan att några förändringar behövs. Alltså är det helt kompatibelt med fossil diesel då den kemiska uppbyggnaden i stort sett är identisk.

ELDNINGSOLJA
Vi levererar eldningsolja av två olika kvaliteter.
E10- Är lämplig för dig som har oljetanken inomhus.
E32- Om du har tanken utomhus, i mark eller kalla utrymmen.