• kallasfalt
  • 16-32 makadam
  • 0-8 stenmjöl
  • 0-8 gjutgrus
  • 16-32 singel
  • 0-16
  • 8-16 kross
  • 8-16 singel
  • 0-2

Här är några av våra sand- & krossprodukter. 

Du kan komma till oss med eget fordon och hämta material eller så bokar du in en transport av oss.

Hos oss kan du köpa och få levererat:
- Grus
- Sand
- Jord 
- Sten 
- Plattor

Är du osäker på vad du ska ha? Fråga oss! Vi har lång erfarenhet och vet oftast vad som passar bäst vid olika tillfällen.